Бъдеще време на глагола „женя се“: – ще се развеждам.