Най-скучната поза в секса – ти отдолу, а отгоре няма никой.

Условия за Ползване

Настоящите Условия за Ползване („условия“, „споразумение“) са за споразумение между Уебсайт Оператора („уебсайт оператор“, „нас“, „ние“ или „наши“) и Вас („потребител“, „Вие“ „). Настоящото споразумение установява общите условия за ползване на уебсайта https://haha.bg и неговите продукти или услуги (общо наричани „уебсайт“ или „услуги“).

Членство

Ако създадете профил в уебсайта, Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на профила си и Вие носите пълна отговорност за всички дейности, които се случват по профила, както и за всички други действия, предприети във връзка с него. Предоставянето на фалшива информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на профила Ви. Трябва незабавно да ни уведомите за всяка неразрешена употреба на профила Ви или за други нарушения на сигурността. Ние не носим отговорност за каквито и да е действия или пропуски от Ваша страна, включително каквито и да било щети, настъпили в резултат на такива действия или пропуски. Можем да прекратим, деактивираме или изтрием профила Ви (или част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от клаузите на това споразумение или че поведението или съдържанието Ви биха могли да навредят на нашата репутация и добра воля. Ако изтрием профила Ви поради гореизложените причини, може да не се регистрирате отново за нашите услуги. Можем да блокираме имейл адреса и интернет протокол адреса Ви, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

Потребителско Съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали („съдържание“), които изпращате на уебсайта в процеса на използване на услугата. Вие носите пълна отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, целесъобразността, собствеността върху интелектуалната собственост или правото на използване на цялото предоставено съдържание. Можем да наблюдаваме съдържанието в уебсайта, изпратено или създадено от Вас чрез нашите услуги. Използвайки нашата услуга, Вие ни разрешавате достъп да копираме, да разпространяваме, да съхраняваме, да предаваме, да преформатираме, да показваме и да използваме съдържанието на потребителския Ви профил, както е необходимо за целите на предоставянето на услугите. Без да ограничаваме някоя от тези декларации или гаранции, ние имаме право, макар и не задължение, по свое усмотрение да откажем или да премахнем съдържание, което според нас нарушава някое от нашите правила или по някакъв начин е вредно или неприемливо.

Архивиране

Извършваме редовно архивиране на уебсайта и съдържанието, но тези архиви и копия са само за нашите собствени административни цели и по никакъв начин не са гарантирани. Вие сте отговорни за поддържането на Вашите собствени архиви на Вашите данни. Ние не осигуряваме никаква компенсация за изгубени или непълни данни в случай, че архивите не работят правилно. Ще направим всичко възможно, за да осигурим пълни и точни архиви, но не поемаме отговорност за това задължение.

Връзки към Други Уебсайтове

Въпреки че този уебсайт може да бъде свързан с други уебсайтове, ние не включваме пряко или косвено каквото и да е одобрение, асоцииране или присъединяване към свързан уебсайт, освен ако не е изрично посочено тук. Ние не носим отговорност за проверката или оценяването и ние не гарантираме предложенията на никоя фирма или физически лица или съдържанието на техните уебсайтове. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните декларации и други условия за използване на всеки уебсайт, до който имате достъп чрез връзка от този уебсайт. Вие се свързвате с други сайтове извън нашия сайт на Ваш собствен риск.

Права на Интелектуална Собственост

Настоящото споразумение не прехвърля към Вас никаква интелектуална собственост, притежавана от оператора на уебсайт или на трети страни, и всички права, дялове и интереси към такова имущество ще останат (между страните) единствено на оператора на уебсайта. Всички търговски марки, маркери за услуги, графики и лога, използвани във връзка с нашия уебсайт или услуги, са търговски марки или регистрирани търговски марки на уебстраници или лицензодатели на уебсайтове. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с нашия уебсайт или услуги, могат да бъдат търговски марки на други трети страни. Използването на уебсайта и услугите ни не Ви дава право или лиценз за възпроизвеждане или по друг начин използване на търговски марки на уебсайтове или трети страни.

Ограничаване на Отговорността

В максимална степен, разрешена от приложимото право, в никакъв случай операторът на уебсайт, неговите филиали, служители, директори, агенти, доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност пред което и да е лице за (а): всякакво косвено, случайно (включително без да се ограничава до обезщетение за загубени печалби, приходи, продажби, репутация, употреба или съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на дейността, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможности) включително, без да се ограничава до договор, правонарушение, гаранция, нарушение на законно задължение, небрежност или по друг начин, дори ако уебсайт оператора е бил уведомен за възможността за такива щети или би могъл да предвиди такива щети. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, общото задължение на оператора на интернет страница и неговите филиали, служители, агенти, доставчици и лицензодатели, свързани с услугите, ще бъде ограничено до сума, не по-голяма от един лев или суми, действително платени в брой от Вас до оператора на уебсайта за предишния един месец преди първото събитие или събитие, пораждащо такава отговорност. Ограниченията и изключванията също се прилагат, ако това средство за защита не Ви компенсира напълно за каквито и да е загуби или не успее да постигне основната си цел.

Промени и Изменения

Ние си запазваме правото да променяме по всяко време настоящото споразумение или неговите политики, свързани с уебсайта или услугите, ефективни при публикуването на актуализирана версия на това споразумение на уебсайта. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Използването на уебсайта от Ваша страна след всякакви такива промени представлява Вашето съгласие с тези промени.

Приемане на Тези Условия

Вие потвърждавате, че сте прочели това споразумение и сте съгласни с всички негови Общи условия. Използвайки уебсайта или неговите услуги, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящото споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това споразумение, нямате право да използвате или да осъществявате достъп до уебсайта и неговите услуги.

Свържете се с Нас

Ако имате въпроси относно това споразумение, моля свържете се с нас.

 

Този документ е актуализиран последно на 10 юни, 2018 г.