Политика за Личните Данни

Тази Декларация за поверителност (“правила”) описва как Уебсайт Оператора (“уебсайт оператор”, “ние”, “нас” или “наш”) събира, защитава и използва личната Ви информация (“Вие” или “Вашият”) може да бъде предоставен на уебсайта https://haha.bg и на някой от неговите продукти или услуги (общо “Уебсайт” или “Услуги”). Той също така описва възможностите за избор относно използването на Вашата лична информация и как можете да получите и актуализирате тази информация. Тази политика не важи за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Събиране на Лична Информация

Получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато създавате профил, публикувате съдържание, попълвате онлайн формуляри на уебсайта. Когато е необходимо, тази информация може да включва Вашия имейл адрес, име или друга лична информация. Можете да изберете да не ни предоставите определена информация, но след това може да не можете да се възползвате от някои от функциите на уебсайта. Потребителите, които не знаят каква информация е задължителна, могат да се свържат с нас.

Събиране на Нелична Информация

Когато посещавате уебсайта, нашите сървъри автоматично записват информация, която браузърът Ви изпраща. Тези данни могат да включват информация като IP адреса на устройството Ви, типа и версията на браузъра Ви, типа и версията на операционната система, езиковите предпочитания или уебстраницата, която сте посетили преди да дойдете на нашия уебсайт, страниците, които посещавате в нашия уебсайт, информацията, която търсите в нашия уебсайт, часове и дати за достъп, както и други статистически данни.

Управление на Личната Информация

Имате достъп до, както и можете да добавите, актуализирате и изтривате определена лична информация за Вас. Информацията, която можете да преглеждате, актуализирате и изтривате, може да се промени с промяна на уебсайта или услугите. Когато актуализирате информацията, може да запазим копие от непроменената информация в нашите записи. След като изтриете такава информация от профила си, може да остане известна информация в частните ни записи. Ние ще запазим и използваме Вашата информация, както е необходимо, за да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения. Може да използваме обобщени данни, получени от или включващи личната Ви информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който да Ви идентифицира лично. След изтичане на срока на задържане личната информация се заличава. Поради това правото на достъп, правото на заличаване, правото на поправка и правото на преносимост на данни не могат да бъдат изпълнени след изтичането на периода на задържане.

Използване и Обработка на Събраната Информация

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за персонализиране на Вашето преживяване на сайта ни; подобряване на уебсайта ни; да изпращате уведомителни имейли, като напомняния за пароли, актуализации и т.н .; управлявате и оперирате нашия уебсайт и услуги. Събраните не-лични данни се използват само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и за създаване на статистическа информация относно използването на уебсайта. Тази статистическа информация не се обработва по начин, по който да идентифицира конкретен потребител на системата.

Може да обработим лична информация, свързана с Вас, ако се прилага едно от следните: (i) Дали сте съгласието си за една или повече конкретни цели. Имайте предвид, че съгласно някои законодателства може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не се противопоставите на подобна обработка (чрез отказване), без да се налага да разчитаме на съгласието или на някое от следните правни основания по-долу. Това обаче не се прилага, когато обработването на лична информация е предмет на европейското законодателство за защита на данните; (ii) Предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с Вас и / или за каквито и да е преддоговорни задължения за това; (ii) Обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което сте подложени; (iv) Обработката е свързана със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при оказване съдействие на местните държавни органи; (v) Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се отнася до обработката и по-специално дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или изискване за сключване на договор.

Трансфер и Съхранение на Информация

В зависимост от местоположението Ви, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на Вашата информация в страна, различна от Вашата. Имате право да научите за правното основание за предаване на информация до страна извън Европейския съюз или до която и да е международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и относно мерките за сигурност, предприети, за да защитим Вашата информация. Ако се осъществи такова прехвърляне, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на този документ или се обърнете към нас посредством информацията предоставена в секцията за контакти.

Правата на Потребителите

Можете да упражнявате определени права по отношение на  обработваната от нас Ваша информация. По-конкретно, имате право да направите следното: (i) имате право да оттеглите съгласието си, когато предварително сте дали съгласието си за обработката на Вашата информация; (ii) имате право да възразите срещу обработването на Вашата информация, ако обработката се извършва на правно основание, различно от съгласие; (iii) имате право да научите дали информацията се обработва от нас, да получите оповестяване относно някои аспекти на обработката и да получите копие от обработваната информация; (iv) имате право да проверите точността на информацията си и да поискате нейното актуализиране или коригиране; (v) имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на Вашата информация, в който случай ние няма да обработим Вашата информация за друга цел освен съхраняването й; (vi) имате право, при определени обстоятелства, да получите изтриването на личната Ви информация от нас; (vii) имате право да получавате информацията си в структуриран, често използван и машинно обработен формат и, ако е технически възможно, да я предадете на друг администратор без никакво препятствие. Тази разпоредба е приложима при условие, че информацията Ви се обработва по автоматизирани начини и обработката се основава на Вашето съгласие, на договор, от който сте част или по отношение на преддоговорни задължения за това.

Право на Възражение Срещу Обработката

Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при изискване от официален държавен орган, или за целите на наследените от нас легитимни интереси, можете да оспорите такава обработка, като посочите основание, свързано с конкретната Ви ситуация, за обосноваването на това възражение. Трябва обаче да знаете, че ако Вашата лична информация трябва да бъде обработена за целите на директния маркетинг, можете да се противопоставите на тази обработка по всяко време, без да предоставяте обосновка. За да научите дали обработваме личната Ви информация за целите на директния маркетинг, можете да се обърнете към съответните раздели на този документ.

Как да Упражнявате Тези Права

Всяко искане за упражняване на правата на Потребителя може да бъде насочено към уебсайт оператора чрез раздела за контакти на нашия уебсайт. Такивя искания могат да бъдат обработвани безплатно и ще бъдат адресирани от собственика възможно най-скоро и винаги в рамките на един месец.

Поверителност на Децата

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез нашия уебсайт или услуга. Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават употребата на интернет от децата си и да спомогнат за прилагането на тази политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез нашия уебсайт или услуга без тяхното разрешение. Ако имате основание да смятате, че дете на възраст под 13 години ни е предоставило лична информация чрез нашия уебсайт или услуга, моля, свържете се с нас.

Бюлетини

Предлагаме електронни бюлетини, на които можете доброволно да се абонирате по всяко време. Можете да изберете да спрете да получавате нашите бюлетини или маркетингови имейли, като следвате инструкциите за прекратяване на абонамента, включени в тези имейли, или като се свържете с нас. Въпреки това, Вие ще продължите да получавате основни транзакционни имейли.

Бисквитки

Уебсайтът използва “бисквитки”, за да Ви помогне да персонализирате онлайн преживяването си. “Бисквитка” е текстов файл, който се поставя на твърдия Ви диск от сървър на уебстраница. “Бисквитките” не могат да се използват за стартиране на програми или за предаване на вируси на Вашия компютър. “Бисквитките” са уникално определени за Вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който Ви е издал бисквитката. Можем да използваме “бисквитки”, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически цели, за да работим с нашия уебсайт и услуги. Имате възможността да приемате или да отказвате “бисквитките”. Повечето уеб браузъри автоматично приемат “бисквитки”, но обикновено можете да промените настройката на браузъра си, за да откажете “бисквитките”, ако предпочитате. Ако решите да отхвърлите “бисквитките”, може да не успеете да се възползвате напълно от функциите на уебсайта и услугите.

Информационна Сигурност

Ние съхраняваме предоставената от Вас информацията, на компютърните сървъри, в контролирана, защитена среда, с протекция от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки с цел да Ви предпазим от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване на лична информация. Не може обаче да се гарантира предаване на данни по интернет или безжична мрежа. Поради това, докато се стремим да защитим Вашата лична информация, Вие приемате, че (i) съществуват ограничения за сигурността и поверителността на интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всякаква информация и данни, обменяни между Вас и нашия уебсайт, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат разглеждани или подправени в транзит от трета страна, въпреки най-добрите усилия.

Нарушаване Сигурността на Данните

В случай, че установим, компроментиране сигурността на уебсайта или, че личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки на сигурността или измами, си запазваме правото да предприемаме разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на пробив в системата за защита на личните данни, ние ще полагаме разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако считаме, че съществува разумен риск от вреда на потребителя в резултат на нарушението или ако законът изисква друго. В случай установяване на подобна ситуация, ще Ви изпратим имейл.

Законово Разкриване

Ние ще разкрием каквато и да е информация, която събираме, използваме или получаваме, ако се изисква или разрешава от закона, така че да уважим съответните законови процеси или искания, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите и Вашите права, или безопасността на другите, да се разследват измами или да се отговори на правителствена молба. В случай, че преминем бизнес преход, като например сливане с друга компания или придобиване от друго дружество, или продажба на всички или част от нашите активи, Вашият потребителски акаунт и лични данни вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи.

Промени и Изменения

Ние си запазваме правото да правим промени в тази политика за поверителност, която е свързана с уебсайта или услугите и е ефективна при публикуването на актуализираната версия на тази политика на уебсайта. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Използването на уебсайта след всякакви такива промени представлява Вашето съгласие с тези промени.

Приемане на Тази Политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази политика и сте съгласни с нейните общи условия. Използвайки уебсайта или неговите услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тези правила, нямате право да използвате или да получите достъп до уебсайта и неговите услуги.

Свържете се с Нас

Ако имате въпроси относно тези правила, моля, свържете се с нас.

 

Този документ е актуализиран последно на 10 юни, 2018 г.