– Асанее! Дитету глътна патрон! – Не го насочвай към мене, ма!