„От всеки византиец чаша не става.” /Хан Крум/

Това още превира и скоро ще е готово