– Асане! Стани и кажи азбуката! – До десет ли, госпожо?

Това още превира и скоро ще е готово