Д-р Радева забрани на човечеството да ходи на Марс. Имало вода.

Количка